marți, 28 februarie 2012

Proiecte FIS în implementare


Ec. Lavinia CERNESCU


      Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”, în calitate de lider de parteneriat, alături de R&B COUNSULTING SRL. - partener, implementează din luna iulie 2011, proiectul cu titlul  „Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni !” , având ca perioadă de implementare 19 luni.


      Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii angajaţilor în vederea sprijinirii dezvoltării capitalului uman, condiţie esenţială pentru asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

 În condiţiile actuale ale pieţei muncii, necesitatea formării profesionale continue este importantă pentru adaptabilitatea angajaţilor la noile cerinţe ale pieţei muncii şi la creşterea competitivităţii economice în diverse sectoare ale economiei. 

În data de 18.02.2012 a avut loc o întrunire, între furnizorii de formare profesională şi angajaţii, la sediul Fundatiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici din Timişoara. Obiectivul acestei întruniri a constat în conştientizarea nevoii de formare profesională continuă a angajaţilor şi promovarea necesităţii şi beneficiilor formării profesionale continue şi dezvoltare de parteneriate pentru FPC, urmărindu-se schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte investiţia în obţinerea unei calificări complete cu privire la creşterea şanselor de menţinere pe piaţa forţei de muncă. 

Dezvoltarea competenţelor prin cursuri de calificare este un adevărat câştig în primul rând pentru economie, societate şi bineînţeles pentru angajat.

În cadrul proiectului ca urmare a campaniei de informare şi conştientizare următoarele cursuri de calificare sunt în desfăşurare: nivel 3 de calificare -  tehnician operator procesare text şi imagine, designer pagini web, administrator reţele, şi asistent de gestiune; nivel 2 de calificare  - cursul de frezor, rabotor, mortezor şi nivelul 1 de calificare - lucrător în cultura plantelor şi lucrător în hoteluri (cameristă).
Ec. Lavinia CERNESCU
Coordonator program


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu