duminică, 21 iulie 2013

IN MEMORIAM - AUREL TURCUȘ

AUREL TURCUȘ
( n. 3 august 1943 - 26 martie 2012) 


70 de ani de la nașterea valorosului și binecunoscutului om de cultură

valorificarea moştenirii culturale 
a lui ioachim miloia de către aurel turcuş
SINTEZĂ

Inegalabilul creator şi „restitutor” de frumos şi adevăr istoric şi, totodată (aşa cum Nicolae Iorga scria despre Ioachim Miloia, la numai 9 zile de la trecerea acestuia la cele veşnice, în necrologul dedicat marelui cărturar bănăţean şi publicat în „Neamul românesc”  la 3 aprilie 1940), „harnicul muncitor cultural care a fost – cât mă doare s-o spun!” – Aurel Turcuş şi-a început cercetările referitoare la Ioachim Miloia în anul 1972, pe când era muzeograf la Muzeul Banatului şi, în vederea sărbătoririi centenarului acestei instituţii, făcea investigaţii pentru a-i elabora monografia.
După publicarea câtorva articole, în anul 1997, în împrejurarea sărbătoririi a 60 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Banatului, a apărut, sub auspiciile acestei instituţii – al cărei director era, pe atunci, istoricul Gheorghe Mudura – volumul Un erudit cărturar: Ioachim Miloia, în care cea mai mare parte din studii îi aparţineau lui Aurel Turcuş, acestea prefigurând monografia proiectată. Pentru cunoaşterea vieţii lui Ioachim Miloia, a fost de mare folos corespondenţa cărturarului, care se găsea în arhiva familiei, şi pe care Aurel Turcuş a grupat-o în două volume intitulate: Scrisori din Italia şi Corespondenţă, ambele apărute la Editura Eurostampa, în anul 2004 şi, respectiv, 2005, acestea cuprinzând scrisori din perioada în care Miloia şi-a făcut studiile în Italia, la Roma (1920-1927) şi respectiv din intervalul cât a fost director al Muzeului Banatului (anii 1928-1940) şi al Arhivelor Regionale Banat (pe care le-a înfiinţat în 1937 şi le-a condus până la stingerea lui din viaţă).
O etapă foarte importantă a cercetărilor dedicate lui Ioachim Miloia a debutat în anii 1998-1999, când s-a înfiinţat la Timişoara un Despărţământ al ASTREI (fondator şi preşedinte fiind, bineînţeles, Aurel Turcuş), care a primit (la propunerea mea) numele marelui cărturar. În acest cadru s-a născut volumul următor, Ioachim Miloia (1897-1940) – Viaţa şi activitatea, care a apărut la aceeaşi editură timişoreană amintită mai sus, în anul 2006. Extinzând această lucrare, Aurel Turcuş a redactat monografia Ioachim Miloia (1897-1940) – Viaţa şi activitatea. Incursiuni în operă (Banatică românească), ediţie adăugită, apărută în anul 2008 tot la Editura Eurostampa, lucrarea aceasta fiind constituită din două mari secvenţe: una consacrată vieţii şi activităţii, cealaltă – operei cărturarului. Incursiunile lui Turcuş în opera lui Ioachim Miloia sunt făcute cu multă temeinicie, cu prezentarea în detaliu a contribuţiilor ştiinţifice din domeniul culturii populare, a istoriei Evului Mediu din Banat şi a istoriei artei din această provincie românească. Prin seria de cărţi pe care Aurel Turcuş i le-a consacrat cărturarului bănăţean Ioachim Miloia, s-a înfăptuit un foarte important act de cultură, fiind adusă în actualitate complexa personalitate a marelui cărturar, contribuţiile acestuia în deschiderea unor drumuri în cercetarea trecutului cultural bănăţean, în modernizarea Muzeului Banatului şi întemeierea Arhivelor Regionale de aici, în pictarea şi restaurarea – cu profesionalism desăvârşit – a unor lăcaşe de cult din Banat.
Desigur că larga sferă de implicare socio-culturală a lui Aurel Turcuş o poate avea numai un om extrem de generos. Cei care l-au cunoscut bine şi-au dat seama că atât valoroasa, vasta şi diversificata sa operă cât şi voluntariatul lui cultural (care a fost învăluitor, revărsător de spirit şi odihnitor pentru ceilalţi) au făcut ca Aurel Turcuş să fie receptat în societate drept un Om de care s-au bucurat, se bucură şi se vor bucura întotdeauna oamenii.

 Tiberiu Ciobanu


 Impreună cu prietenul și discipolul său Tiberiu Ciobanu