luni, 26 martie 2012

Scriitorul Aurel Turcuş a plecat în lumea veşniciei


Aurel Turcuş (1943 - 2012)


În această dimineaţă s-a stins din viaţă, după o îndelungată suferinţă, scriitorul şi jurnalistul timişorean Aurel Turcuş, neobosit promotor al tradiţiilor culturale româneşti din Banat şi animator al vieţii culturale din regiunea noastră.

Născut în 1943, în Bihor, Aurel Turcuş şi-a legat numele  de activitatea câtorva instituţii emblematice ale vieţii culturale bănăţene: Muzeul Banatului (unde a activat între anii 1969-1975), revista  „Orizont” (1975-1990) şi cotidianul „Renaşterea bănăţeană” (1991-2002), la al cărui supliment cultural a continuat să colaboreze câtă vreme i-a permis sănătatea.


A debutat editorial în anul 1972, cu volumul de poezie „Umbra râului”, urmat de alte peste o duzină de titluri, reunind creaţie lirică, proză (precum „Tărâmul nălucirii”, 2003), etnologie („Descinderi în cultura populară”, 2001 ş.a.) sau monografii („Ioachim Miloia”, 2006 etc.). Numeroase alte volume de creaţie literară, folclor, corespondenţă culturală şi muzeografie l-au avut coordonator, Aurel Turcuş fiind recunoscut pentru fervoarea cu care se dăruia promovării colegilor întru spirit.


A animat, mai ales de-a lungul ultimelor două decenii, sute de manifestări, de la medalioane aniversare şi simpozioane istorice, la festivaluri de creaţie religioasă, concursuri de debut şi schimburi culturale cu comunităţile româneşti de peste hotare. Mai multe distincţii de prestigiu, precum Premiul Uniunii Scriitorilor din România (2003), Premiul festivalului internaţional „Mihai Eminescu” (2007) şi premiul Societăţii „Tibiscus” din Uzdin, Serbia (2003) i-au răsplătit dăruirea pe tărâmul artei.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească!

vineri, 23 martie 2012

PER ASPERA AD ASTRA

 EDIŢIA a IX-a


Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică internaţională dedicată marelui cărturar şi patriot român bănăţean IOACHIM MILOIA


 Ioachim Miloia„Între fruntaşii noii generaţii bănăţene, caut în zadar unul care să fi unit mai multe cunoştinţe, cu mai multă dorinţă de a lucra şi cu mai mare spor în opera pe care, din fuga unei scurte vieţi, a putut-o întruchipa, decât harnicul muncitor cultural care a fost – cât mă doare s-o spun ! – Ioachim Miloia (...) Se duce la patruzeci şi trei de ani, înainte de a-i veni clipa răsplătirii.”

Nicolae Iorga
(În Neamul Românesc din 3 aprilie 1940)

 Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, Despărţământul „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” Timişoara, Societatea Culturală „Patrimoniu” Timişoara, SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, sub egida Consiliului Judeţean Timiş, Biserica Parohiala Ortodoxă Română Dacia , au organizat, în data de 23 martie 2012, „Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică internaţională dedicată marelui cărturar şi patriot român bănăţean IOACHIM MILOIA” -PER ASPERA AD ASTRA", EDIŢIA a IX-a , responsabili de proiect Otilia Breban şi Tiberiu Ciobanu.


Manifestarea a debutat la ora 15, la Biserica Parohiei Ortodoxe Române Dacia-Timişoara, binecuvîntarea manifestarii fiind făcută de către Prea Onoratul Părinte dr.IOAN BUDE, Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Paroh al Parohiei Ordodoxe Române Dacia – Timişoara.


A urmat un cuvânt de salut din partea organizatorilor, ocazie cu care au luat cuvântul domnul dipl.ing. Răzvan Hrenoschi, director executiv al Direcţiei de Cooperare şi Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, prof. Ciprian Cipu, director al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Prea Onoratul Părinte dr.Ioan Bude, Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Paroh al Parohiei Ordodoxe Române Dacia – Timişoara, prof. univ. dr. Titus Slavici, preşedinte al Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, rector al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara, prof. Virgil Popescu, preşedinte SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, Aurel Turcuş, preşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei şi al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara, preşedinte de onoare al Asociaţiei culturale „Constantin Brâncuşi” Timişoara, prof. Otilia Breban, secretar general al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, vicepreşedinte al Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar Timiş –Federaţia „Spiru Haret” România, responsabil de proiect şi conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara .

În continuare au fost prezentaţi oaspeţii şi invitaţii de onoare ai manifestării, după care au susţinut comunicări ştiinţifice în plen:     Prea Onoratul   Părinte   Consilier  dr.   Zaharia Pereş Mitropolia Banatului -  (Ioachim Miloia şi Biserica) ; Prea Onoratul Părinte dr.Ioan Bude Protopopiatul Ortodox Român Timişoara I - (Ioachim Miloia şi pictura bisericească timişoreană);  Cercetător ştiinţific I  dr. Ioan Haţegan –Academia Română Timişoara – (Despre Ioachim Miloia şi cercetările sale istoriografice) ; Prof.univ.dr.Radu Păiuşan – Universitatea de Vest –  (Un important cărturar bănăţean – Ioachim Miloia)  ; Aurel Turcuş – Uniunea Scriitorilor -  ( Studiile din Italia ale lui Ioachim); Prof. Otilia Breban – Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Sfânta Maria” Timişoara – (Ioachim Miloia, întemeietorul Arhivelor Statului din Timişoara ) ; Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu – Universitatea „Ioan Slavici”- (Ioachim Miloia şi istoria medievală a Banatului)


 
În finalul simpozionului a fost lansate cărţile Aurel Turcuş, Muzeografie timişoreană, ediţia a II-a, Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 ; Tiberiu Ciobanu, Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui  Ioachim Miloia , Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 .


Ca un punct de interculturalitate, a fost lansat volumul „În două lumi”, ediţia a II-a , Editura Singur, 2012, aparţinând scriitorului romano-australian Ben Todica, fiind prezentat de poeta Mariana Gurza.
Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică „PER ASPERA AD ASTRA" editia a - IX-a (23 martie 2012), responsabili de proiect Otilia Breban şi Tiberiu Ciobanu s-a bucurat de o largă participare şi o intensă mediatizare în presa scrisă şi audio-vizuală timişoreană şi nu numai.Responsabil de proiect,
Prof. Otilia Breban

vineri, 9 martie 2012

Simpozionul Naţional "IOAN SLAVICI LA ANIVERSARĂ"


Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, Despărţământul „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” Timişoara, Societatea Culturală „Patrimoniu” Timişoara, SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, sub egida Consiliului Judeţean Timiş, au organizat, în data de 29 februarie 2012, „Simpozionul Naţional IOAN SLAVICI LA ANIVERSARĂ", ediţia a II -a.

Manifestarea a debutat la ora 12, în sala 102 a Universităţii „Ioan Slavici”, cu sediul pe strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr.144 din Timişoara, cu un ceremonial de deschidere, specific unor astfel de împrejurări, urmat de Binecuvântarea simpozionului şi a participanţilor la acesta, de către Prea Onoratul părinte drd. Zaharia Pereş, consilier cultural al Mitropoliei Banatului.
 
A urmat un cuvânt de salut din partea organizatorilor, ocazie cu care au luat cuvântul domnul dipl.ing. Răzvan Hrenoschi, director executiv al Direcţiei de Cooperare şi Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, prof. univ. dr. Titus Slavici, preşedinte al Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, prorector al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara, prof. univ. dr. Dumitru Ţucu, prodecan al Facultăţii de Mecanică de la Universitatea „Politehnica” Timişoara, Aurel Turcuş, preşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei şi al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara, preşedinte de onoare al Asociaţiei culturale „Constantin Brâncuşi” Timişoara, prof. Virgil Popescu, preşedinte SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara şi prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, rector al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara.
În continuare au fost prezentaţi oaspeţii şi invitaţii de onoare ai manifestării, după care au susţinut comunicări ştiinţifice în plen: Vasile Barbu [Uzdin, Voivodina-serbia] (Banatul istoric reflectat în scrieile lui Ioan Slavici; ); prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu (Ioan Slavici, câteva coordonate central-europene II); prof.univ.dr.Radu Paiusan (Din activitatea istorico-politică a lui Ioan Slavici); Aurel Turcuş ( Legăturile lui Ioan Slavici cu oamenii de cultură din Banat); lect. univ. dr. Lucian Vasile Szabo (Slavici şi Mangra, idealul unei prietenii); prof.univ.dr.Dumitru Mnerie (Demnitatea la români); Veronica Balaj (Popularizarea operei lui Slavici); prof.dr.Eliza Ruse (Activitatea lui Ioan Slavici la „Tribuna”); Mariana Gurza (Cărţile lui Ioan Slavici incluse în Biblioteca Digitala a României „Dacoromânia”); asist. univ. drd. Adriana Slavici (Slavici şi problema unitaţii statale la români); prof. Iulia Milin (Universul nuvelelor lui Ioan Slavici); prof. Ionel Cionchin (Satul ardelean la începutul secolului XX); Prof. Otilia Breban (Ioan Slavici şi copii din opera sa) ; prof.Diana Sarca (Slavici şi epoca sa) ; col. (r) Constantin C. Gomboş (Ioan Slavici pe meleaguru timişene; conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu ( Despre opera istoriografică a lui Slavici); lect. univ. dr. Gabriela Victoria Mnerie (Slavici şi învătământul românesc interbelic) ; prof. Adriana Bireescu (Slavici, un realist tragic).


 
 
În finalul simpozionului a fost lansat numărul 26/2012 al periodicului de cultură şi educaţie „Demnitatea”, editat de Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara. Despre această publicaţie a vorbit, cu mult entuziasm, scriitorul Aurel Ţurcuş şi prof.univ.dr. Dumitru Mnerie, specificând apariţia blogului „Demnitatea”. http://demnitateaioanslavici.blogspot.com/

Ca un punct de interculturalitate, a fost lansat volumul „În două lumi”, Editura Singur, 2012, aparţinând scriitorului romano-australian Ben Todica, fiind prezentat de prof.univ.dr.Mnerie Dumitru, Veronica Balaj, Nicu Chise şi Mariana Gurza.
„Simpozionul Naţional IOAN SLAVICI LA ANIVERSARĂ”, ediţia a II -a. s-a bucurat de o largă participare şi o intensă mediatizare în presa scrisă şi audio-vizuală timişoreană şi nu numai.

Responsabil de proiect,
Lect. Univ.dr.Gabriela Victoria Mnerie