marți, 28 februarie 2012

Proiecte FIS în implementare


Ec. Lavinia CERNESCU


      Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici”, în calitate de lider de parteneriat, alături de R&B COUNSULTING SRL. - partener, implementează din luna iulie 2011, proiectul cu titlul  „Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni !” , având ca perioadă de implementare 19 luni.


      Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii angajaţilor în vederea sprijinirii dezvoltării capitalului uman, condiţie esenţială pentru asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

 În condiţiile actuale ale pieţei muncii, necesitatea formării profesionale continue este importantă pentru adaptabilitatea angajaţilor la noile cerinţe ale pieţei muncii şi la creşterea competitivităţii economice în diverse sectoare ale economiei. 

În data de 18.02.2012 a avut loc o întrunire, între furnizorii de formare profesională şi angajaţii, la sediul Fundatiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici din Timişoara. Obiectivul acestei întruniri a constat în conştientizarea nevoii de formare profesională continuă a angajaţilor şi promovarea necesităţii şi beneficiilor formării profesionale continue şi dezvoltare de parteneriate pentru FPC, urmărindu-se schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte investiţia în obţinerea unei calificări complete cu privire la creşterea şanselor de menţinere pe piaţa forţei de muncă. 

Dezvoltarea competenţelor prin cursuri de calificare este un adevărat câştig în primul rând pentru economie, societate şi bineînţeles pentru angajat.

În cadrul proiectului ca urmare a campaniei de informare şi conştientizare următoarele cursuri de calificare sunt în desfăşurare: nivel 3 de calificare -  tehnician operator procesare text şi imagine, designer pagini web, administrator reţele, şi asistent de gestiune; nivel 2 de calificare  - cursul de frezor, rabotor, mortezor şi nivelul 1 de calificare - lucrător în cultura plantelor şi lucrător în hoteluri (cameristă).
Ec. Lavinia CERNESCU
Coordonator program


Îmbunătăţirea calităţii în învăţământul universitar din România şi Serbia


Asist.univ. Adriana SLAVICIAstăzi, în contextul european, se pune din ce în ce mai mult accentul pe asigurarea calităţii în învăţământul superior, acest subiect devenind unul din subiectele majore la nivelul întregii Uniuni Europene. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliului European din 23-24 martie 2000, Strategia Lisabona, a cărui obiectiv central era acela de a transforma Uniunea în cea mai competititvă şi dinamică economie din lume până în anul 2010. Acest obiectiv a fost reformulat în anul 2005, cu ocazia efectuării evaluării pe termen mediu a Strategiei.
Obiectivul Strategiei Lisabona relansate îşi propune transformarea Uniunii într-un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi muncă, promovarea cunoaşterii şi inovării şi crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune. Pentru perioada de programare financiare 2007-2013, statelor membre li s-a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmează să le primească pentru finanţarea proiectelor legate de îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Astfel prezentul proiect intitulat “Calitate în educaţie, colegii şi universităţi, folosing metode inovative şi noi laboratoare” pe care Fundaţia “Ioan Slavici” îl desfăşoară în parteneriat cu Preschool Teacher Training College “Mihajlo Pavlov” Vrsac se substituie obiectivului Strategiei Lisabona, având tocmai ca obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional de ambele părţi ale graniţei.
În acest sens, partenerii colaborează nu numai la atingerea acestui obiectiv în cadrul proiectului, ci şi la dezvoltarea unei infrastructuri culturale şi educaţionale. Prin urmare, instituţile partnenere şi-au revizuit şi actualizat metodologiile, procedurile şi mecanismele deja existente de asigurare a managementului calităţii, implementând noi standarde de calitate impuse de Comisia europeană (Evaluarea studenţilor în funcţie de o grilă de evaluare comună, evaluarea profesorilor în conformitate cu o listă transfrontalieră relevantă de publicaţii în domeniul lor de expertiză, constituirea unui consiliul comun de profesor pentru elaborarea în comun a programei de cursuri, E-resurse commune la nivel transfrontalier (cum ar fi e-learning, e-libraries), organizare şi sesiuni de comunicare transfrontaliere regulate.), iar în ceea ce priveşte dezvoltarea unei infrastructuri culturale şi educaţionale aceştia au stabilit şi dotat laboratoare de management pentru asigurarea calităţii.

Asist.univ. Adriana SLAVICI

În memoria lui IOAN SLAVICI

Anul 2011 a fost un an deosebit pentru Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „IOAN SLAVICI”. Sediul acesteia a găzduit 4 evenimente culturale în onoarea lui Ioan Slavici. În colaborare cu Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, Despărţământul „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, Societatea Culturală „Patrimoniu” Timişoara, Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” Timişoara, Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar din judeţul Timiş - Federaţia „Spiru Haret” şi sub egida Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş din cadrul Consiliului Judeţean Timiş au fost organizate simpozioanele internaţionale: „IOAN SLAVICI ÎN MILENIUL III”, IOAN SLAVICI ŞI IMPLICAŢIILE SALE CULTURAL - EDUCATIVE”, respectiv naţionale: SLAVICI LA ANIVERSARĂ şi IOAN SLAVICI LA COMEMORARE. Evenimentele culturale aflate la prima ediţie s-au derulat pe parcursul anului 2011, în lunile februarie, iunie, septembrie şi decembrie.
Au fost susţinute comunicări care au evidenţiat diferite aspecte ale prozei şi activităţii istoriografice dar şi implicaţiile culturale şi pedagogice ale scriitorului Ioan Slavici. Astfel s-a vorbit despre legătura scriitorului cu Banatul, despre aspectele inovatoare, dar şi „ratările” existente în creaţiile sale, sau despre valorile morale în binecunoscutele sale poveşti, nuvele şi romane. Interesante au fost şi lucrările: Reflexii şi conexiuni poetice după Slavici, Demnitatea învăţătorului în opera lui Slavici, Ziaristul Slavici şi publicul său, Eminescu, Slavici şi Caragiale la "Timpul", Slavici în memoria afectivă, Ioan Slavici – orizontul inspiraţiei, Activitatea lui Ioan Slavici la „Tribuna” arădeană, sau la cotidianul „Timpul”, Familia Slavici la Măgurele. Studiu documentar comparat, Ioan Slavici şi eterna reformă a educaţiei etc.
Ne-au onorat cu prezenţa oaspeţi de peste hotare – Aron Gáal (Ungaria), Vasile Barbu (Serbia), Graham Giles Mbe (Anglia) – respectiv profesori din mediul universitar şi preuniversitar, scriitori, jurnalişti, studenţi şi elevi, din Timişoara şi din ţară.
          O altă temă dezbătută a fost cea a relaţiei scriitorului cu Academia Română. Ca urmare a activităţii sale istoriografice vizând în special Documentele Hurmuzaki, din anul 1882 Slavici a fost ales membru corespondent al acestei instituţii. Acum, în mileniul III, se doreşte schimbarea acestui statut în membru deplin al Academiei, aşa cum s-a întâmplat cu majoritatea oamenilor de cultură români.


         
        De fiecare dată au fost lansate noi numere ale periodicului DEMNITATEA cu un bogat conţinut de informaţii atât din mediul preuniversitar cât şi universitar, dar şi din viaţa economică şi culturală.
Organizatorii celor patru simpozioane îşi doresc ca aceste evenimente literar-culturare să poată fi organizate anual în dorinţa perpetuării personalităţii şi operei scriitorului Ioan Slavici.

Eliza Ruse