sâmbătă, 3 martie 2012

LITERATURA DIALECTALĂ BĂNĂŢEANĂ

 Prof. univ. dr. Ioan Viorel BOLDUREANU


 LITERATURA DIALECTALĂ BĂNĂŢEANĂ

(texte antologice)

După ce – în numărul 23 iunie 2011 al periodicului nostru de cultură şi educaţie „Demnitatea” – am început prezentarea câtorva date actuale şi esenţiale despre fenomenul unic în cultura şi literatura română, literatura dialectală bănăţeană, vom continua ilustrarea acestuia în următoarele numere ale publicaţiei prin unele dintre creaţiile cele mai valoroase ale autorilor contemporani reprezentativi în spaţiul acestei literaturi. 


Textele care urmează au fost preluate din ampla şi masiva carte Antologia literaturii dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru) 1891-2011 (apărută la Editura Universităţii de Vest din Timişoara, 2011, 520 de pagini) alcătuită de Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu. În acest volum sunt cuprinse aproape 200 de texte selectate din scrierile celor 45 de creatori antologaţi; o recenzie asupra antologiei a fost publicată în revista noastră („Demnitatea”, nr.25 decembrie 2011, p.11).
Începem şirul autorilor contemporani prin câteva poezii ale lui Marius Munteanu, reper şi post-drapel al întregii literaturi dialectale bănăţene. 

   Prof. univ. dr. Ioan Viorel BOLDUREANU


MARIUS MUNTEANU (1920-2005)

          Numa umbra

Śińe-m pitulă feşcila
Şî dîn casă mă zogoańe?
Vântu scheoană la uşă,
Ploaia plânźe pră tălpoańe.
Śińe-m mută iară śasu
Şî îm bace în ochece?
Nu-s acasă! Numai umbra
Mi-i-ngropată în părece.

Śińe-m mută iară śasu
Şî îm bace în ochece?
Nu-s acasă! Numai umbra
Mi-i-ngropată în părece.


                Câncec dă unu sîngur

Cucurudz muścat dă brumă,
Calu meu dăspotcovit,
Drumu acesta unge duśe
Dă pră el ń-am rătăśit,

Dăsplăcită bace ploaie
Calu meu, dă śe ţî-i greu?...
'Neş c-ai duśe-n greabăn norii
Şî pă nori un curcubeu.

Cucurudz 'ńecat în bură
Calu meu, dă śe ce frânź?
Dacă m-aş uita măi bińe
Aş vegea că şî tu plânź…

Haida, hai că-i ńagră noapcea
Unge oare ń-om ascunge:
Śińe şcie, măi aźunźem
La sălaşu dă niśunge…


                            Câncec dă śară

Tata moşu-i măr pră care,
Albă, stă bogăt dă floare.
Bat albinili şî-l caută
La urechi, să-i cânce-n láută.

Tata moşu-i o pădure,
Umbră cu miros dă mure.
Bat albinili şî-i cară
În clăbăţ criţari dă śară.

Dă supt pececu cămeşî
Tata mou-i grinda căşî:
Vin albinili şî-i fură
Aoru dîn băutură.

Tata moşu-i o poceacă
Înflorată, care pleacă
Dîncolo dă adz şî ieri,
Răsîpită poace-n śeri.


                    Tu eşci vis şî frig şî vănt

Uice, mi să fac pământ
Mănili śe ţî le-ncing;
În durere mă-nveşmânt,
Frumoşăţa să-ţ cuprind.

Uice, mi să fac pământ
Ochii ostăniţ dă vis;
Cu atâta greomânt,
Doamńe, oare unge mi-s?

Uice, mi să fac pământ
Budzîli cu care strig;
Prăstă mińe bace-un vănt
Şî cât Doamńe, mi-i dă frig.

Uice, mi să fac pământ
Tălpili, d-atâta drum;
Tu eşci vis şî frig şî vânt
Şî năluca me dă fum…

                        Mărţîşor

Soare dulśe şî firacic
Împistreşce cu jăracic;
Alb şî roşu dîn mosoare
Năvăgeşce-o vrăjîtoare.

Străcurată prîn pergele,
Luna pringe-n coarńe stele
Şî îş smicură dîn grindă
Aoru într-o oglindă.

Ńaua nu-i, o lins-o focu.
Încolţăşce bosiocu,
Trîmură o frundză, baş
Ca feşcila la lămpaş.

În buiestru, supt pământ,
Tropocesc armiź dă vânt.
Trîmură o frundză, baş
Ca feşcila la lămpaş.

În buiestru, supt pământ,
Tropocesc armiź dă vânt.
Le-o tăiat o zână frâu
Să-nfrăţască-n breazdă grâu
[…]
Bace-o pasîre sorocu
Lângă inimă, cu ciocu
Şî dă zăbunită śe-i
Śuguleşce anii mei…

*
Glosar

armiź – armăsari (sg. armig)
baş – chiar, întocmai
bogăt dă – belşug de, bogăţie de, mulţime de
clăbăţ – căciulă, cuşmă (de miel)
firacic – firav, plăpând, filiform (ca un fir)
greamânt – povară (sufletească)
împistreşce – îmboboceşte (multicolor)
'neş că – parcă (gândeşti că, crezi că)
ochece – geam (la fereastră); ochelari
pitulă – tupilează, doseşte, ascunde
pripore – povârniş
śară – ceară
smicură – picură, se prelinge
tălpoańe – grindă la temelia casei (prispei)
zăbunită – zăpăcită
mă zăgoańe – mă alungă
Prof. univ. dr. Ioan Viorel BOLDUREANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu