duminică, 4 martie 2012

Şcoala SLAVICI în parteneriate europene


 Prof.univ.dr.: Titus Slavici, Dumitru Mnerie, DumitruŢucu


Şcoala SLAVICI  în parteneriate europene

Îmbunătăţirea calităţii învăţământului rămâne pentru Fundaţia pentru cultură şi învăţământ IOAN SLAVICI din Timişoara o preocupare permanentă. Cele mai multe proiecte de cooperare internaţională accesate vizează perfecţionarea metodelor didactice şi pedagogice, a tehnicilor de lucru cu elevii Liceului şi studenţii Universităţii IOAN SLAVICI. O experienţă interesantă s-a consumat în această lună, când o delegaţie reprezentativă, condusă de prof.univ.dr. Titus SLAVICI, preşedintele Fundaţiei a participat, în cadrul unui proiect din programul GRUNDTVIG (Education and Culture Lifelong learning programme GRUNDTVIG), în localitatea Ceuta (Spania), alături de reprezentanţi din încă alte 8 ţări. În general, obiectivul programului Grundtvig este de a consolida perspectiva calităţii şi importanţa educaţiei adulţilor şi a abordărilor de predare prin cooperare europeană şi mobilităţi. Subiectul principal al dezbaterilor purtate la Ceuta a fost îmbunătăţirea abilităţilor pedagogice ale cadrelor didactice/ formatorilor prin metode inovatoare de predare, în vederea creşterii eficienţei didactice şi pedagogice, în procesul educativ-instructiv cu persoane adulte. Pe lângă împărtăşirea experienţei acumulate în şcoala SLAVICI, prin intervenţia prof.univ.dr. Dumitru ŢUCU, au fost promovate interesante metode de învăţare, particularităţi ale metodicii de predare a disciplinelor tehnice, precum şi alte performanţe ale POLITEHNICII timişorene.
 Cu acest prilej au fost stabilite şi direcţiile strategice ale proiectului, care cuprind acţiuni de prezentare şi aplicare a metodelor moderne didactice şi pedagogice, valabile în toată Europa. Pe toată perioada proiectului se urmăreşte antrenarea participanţilor la anumite activităţi de simulare, organizate pe durata unor workshop-uri, studiindu-se avantajele şi dezavantajele de aplicare a metodelor, prin intermediul reacţiilor de feedback înregistrate. Toate programele atelierelor de lucru, cu performanţe dovedite, materialele didactice folosite, chestionarele de evaluare, conţinutul discuţiilor vor fi postate pe o platformă on-line şi vor fi supuse dezbaterilor participanţilor în proiect, în vederea stabilirii unor concluzii finale comune, cu perspectiva extinderii şi chiar generalizării în tot arealul european.
Totodată, discuţiile colegiale purtate pot fi considerate adevărate punţi de legătură de perspectivă, precum şi de dezvoltare a cooperării internaţionale cu: Spania, Letonia, Slovacia, Polonia, Turcia, Ucraina, Italia, GreciaPe lângă programul foarte divers, cuprinzând o multitudine de proiecte în parteneriate internaţionale, atât cu tematică cultural-educativă, cât şi din domenii ale cercetării ştiinţifice, Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI, se implică în continuare într-un program complex de acţiuni culturale, iniţiate şi în acest an, cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş, în colaborare cu mai multe instituţii şi organizaţii de marcă pentru cultura timişeană, (v.pag.2). Prima acţiune din cadrul acestui program este desfăşurarea celei de-a II-a ediţie a Simpozionului NaţionalIOAN SLAVICI – la aniversară”, care va avea loc la sediul Fundaţiei, (Timişoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr.144, sala 102, în data de 29 februarie, începând cu ora 12,00. La reuşita acestei acţiuni îşi aduc contribuţia reprezentanţi ai Despărţământului ASTRA – „Ioachim Miloia”, ai federaţiei sindicale „Spiru Haret”, respectiv ai asociaţiilor „Brâncuşi”, „Patrimoniu” şi „Cultul Eroilor”.
                           (Redacţia)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu