vineri, 23 martie 2012

PER ASPERA AD ASTRA

 EDIŢIA a IX-a


Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică internaţională dedicată marelui cărturar şi patriot român bănăţean IOACHIM MILOIA


 Ioachim Miloia„Între fruntaşii noii generaţii bănăţene, caut în zadar unul care să fi unit mai multe cunoştinţe, cu mai multă dorinţă de a lucra şi cu mai mare spor în opera pe care, din fuga unei scurte vieţi, a putut-o întruchipa, decât harnicul muncitor cultural care a fost – cât mă doare s-o spun ! – Ioachim Miloia (...) Se duce la patruzeci şi trei de ani, înainte de a-i veni clipa răsplătirii.”

Nicolae Iorga
(În Neamul Românesc din 3 aprilie 1940)

 Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, Despărţământul „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, Asociaţia Culturală „Constantin Brâncuşi” Timişoara, Societatea Culturală „Patrimoniu” Timişoara, SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş, sub egida Consiliului Judeţean Timiş, Biserica Parohiala Ortodoxă Română Dacia , au organizat, în data de 23 martie 2012, „Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică internaţională dedicată marelui cărturar şi patriot român bănăţean IOACHIM MILOIA” -PER ASPERA AD ASTRA", EDIŢIA a IX-a , responsabili de proiect Otilia Breban şi Tiberiu Ciobanu.


Manifestarea a debutat la ora 15, la Biserica Parohiei Ortodoxe Române Dacia-Timişoara, binecuvîntarea manifestarii fiind făcută de către Prea Onoratul Părinte dr.IOAN BUDE, Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Paroh al Parohiei Ordodoxe Române Dacia – Timişoara.


A urmat un cuvânt de salut din partea organizatorilor, ocazie cu care au luat cuvântul domnul dipl.ing. Răzvan Hrenoschi, director executiv al Direcţiei de Cooperare şi Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, prof. Ciprian Cipu, director al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, Prea Onoratul Părinte dr.Ioan Bude, Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Timişoara I, Paroh al Parohiei Ordodoxe Române Dacia – Timişoara, prof. univ. dr. Titus Slavici, preşedinte al Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ „Ioan Slavici” Timişoara, prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, rector al Universităţii „Ioan Slavici” Timişoara, prof. Virgil Popescu, preşedinte SIIP Timiş – Federaţia „Spiru Haret”, Aurel Turcuş, preşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei şi al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara, preşedinte de onoare al Asociaţiei culturale „Constantin Brâncuşi” Timişoara, prof. Otilia Breban, secretar general al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei, vicepreşedinte al Sindicatului Independent al Învăţământului Preuniversitar Timiş –Federaţia „Spiru Haret” România, responsabil de proiect şi conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu, preşedinte al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România - Filiala Timiş, director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara .

În continuare au fost prezentaţi oaspeţii şi invitaţii de onoare ai manifestării, după care au susţinut comunicări ştiinţifice în plen:     Prea Onoratul   Părinte   Consilier  dr.   Zaharia Pereş Mitropolia Banatului -  (Ioachim Miloia şi Biserica) ; Prea Onoratul Părinte dr.Ioan Bude Protopopiatul Ortodox Român Timişoara I - (Ioachim Miloia şi pictura bisericească timişoreană);  Cercetător ştiinţific I  dr. Ioan Haţegan –Academia Română Timişoara – (Despre Ioachim Miloia şi cercetările sale istoriografice) ; Prof.univ.dr.Radu Păiuşan – Universitatea de Vest –  (Un important cărturar bănăţean – Ioachim Miloia)  ; Aurel Turcuş – Uniunea Scriitorilor -  ( Studiile din Italia ale lui Ioachim); Prof. Otilia Breban – Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Sfânta Maria” Timişoara – (Ioachim Miloia, întemeietorul Arhivelor Statului din Timişoara ) ; Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu – Universitatea „Ioan Slavici”- (Ioachim Miloia şi istoria medievală a Banatului)


 
În finalul simpozionului a fost lansate cărţile Aurel Turcuş, Muzeografie timişoreană, ediţia a II-a, Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 ; Tiberiu Ciobanu, Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui  Ioachim Miloia , Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 .


Ca un punct de interculturalitate, a fost lansat volumul „În două lumi”, ediţia a II-a , Editura Singur, 2012, aparţinând scriitorului romano-australian Ben Todica, fiind prezentat de poeta Mariana Gurza.
Manifestarea cultural-religioasă şi educativ-ştiinţifică „PER ASPERA AD ASTRA" editia a - IX-a (23 martie 2012), responsabili de proiect Otilia Breban şi Tiberiu Ciobanu s-a bucurat de o largă participare şi o intensă mediatizare în presa scrisă şi audio-vizuală timişoreană şi nu numai.Responsabil de proiect,
Prof. Otilia Breban

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu