sâmbătă, 3 martie 2012

Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate şi interactivitate


Dr.ing.ec. Adriana BEBEŞELEA


Începând cu luna Ianuarie 2012, Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici în parteneriat cu Universitatea Tibiscus din Timişoara, implementează proiectul de tip grant, cu titlul „Coerenţă între formarea pe tot parcursul vieţii şi piaţa muncii prin relevanţă, accesibilitate şi interactivitate”.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea profesională interdisciplinară a studenţilor şi masteranzilor din domeniul economic şi filologic prin crearea unui sistem de formare şi practică atât în domeniul lor cât şi în alte arii curriculare conexe acestuia.Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, „Investeşte în oameni!” Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, având o perioadă de implementare de 18 luni şi o valoare totală de 938.600 lei din care contribuţia solicitantului în cadrul proiectului este de 15.972 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: formarea tinerilor economişti şi filologi în corelaţie cu cerinţele pieţei muncii;armonizarea curiculei de practică cu universităţile performante din România, dar şi cu universităţi de prestigiu din Uniunea Europeană ;elaborarea unor analize a nevoilor cu scopul de a identifica nevoile reale în concordanţă cu piaţa muncii din zona de implementare;dezvoltarea de firme de exerciţiu şi întreprinderi simulate şi apoi trecerea de la acestea la firme inovative de tip spin-off şi start-up; promovarea metodelor moderne de învăţare .

Grupul ţintă al proiectului se referă la 200 de studenţi care vor participa la un program de simulare antreprenorială, care va cuprinde: workshopuri cu sprecializare economică, perioada de practică, realizarea unor 10 firme de exerciţiu şi multe alte activităţi inovatoare.Rezultate anticipate ale proiectului sunt: creşterea inserţiei studenţilor pe piaţa muncii ;creşterea numărului de instituţii şi societăţi comerciale beneficiare de rezultatele proiectului; creşterea gradului de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului; reintegrarea şomerilor şi grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii; reorientarea studenţilor pe piaţa muncii în conformitate cu cerinţele actuale
Dr.ing.ec. Adriana BEBEŞELEA
Manager de proiect
    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu