marți, 9 octombrie 2012

DEMNITATEA NOULUI VENITProf.univ.dr. Dumitru MNERIE
 RECTOR al Universităţii IOAN SLAVICI

Suntem obişnuiţi să asociem DEMNITATEA unora cu experienţă de legendă, altora ajunşi urcând pe trepte ierarhice într-un vârf, sau chiar celor cu puterea de a rămâne în picioare, mândrii de faptele lor, deşi recunoaşterile lipsesc.
Deşi nu s-a organizat nici un referendum ca să probăm aprobarea majorităţii, simple sau sucite, s-a instaurat parcă o regulă, ca fiecare om NOU apărut să fie suspectat de “BUBE”, să i se găsească “mizerii” din trecut, să i se răstălmăcească trecutul, şi să fie nedemn de a ajunge cumva vreun DEMNITAR.
Şi totuşi unul care porneşte într-o luptă îşi poate înalţă fruntea înspre cer, iar cu puterea de la Dumnezeu să poată răzbi spre împlinirea faptelor cu dreptate. Cât de mare este pilda Sfântului Ioan Botezătorul, care a înţeles să se micească pentru a lăsa prea-Mărirea NOULUI venit, a Domnului  Iisus Hristos în lumea pământească.
Buna-Credinţă a noului venit poate da mulţimii iubirea de speranţă, fără a fi induşi în eroare de parcă aceiaşi “naivitate” atribuită unei Mari majorităţi, de prea multe ori redusă de unii politicieni, la rang de “simplă şi şi fără fond, poate chiar stupidă”.

În Articolul 1 al DECLARAŢIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI se precizează că: “Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unii faţă de altele în spiritul fraternităţii”.

Astfel, cu fiecare NOU NĂSCUT, LUMEA, cu voia lui Dumnezeu, îşi continuă existenţa, cu speranţa determinării în viitor a binelui general, în detrimentul răului deja ştiut, prea îndurat de cei mai devreme veniţi.
De când se nasc copiii trebuie preţuiţi, îngrijiţi, iubiţi, educaţi şi învăţaţi, pentru a-şi putea pune în valoare harul de la Dumnezeu, de a-şi îndeplini misiunea perpetuă de menţinerea în stare vie şi activă a umanităţii, cu armonia dintre semeni, atât de importantă şi prea puţin prezentă. Lipsa de educaţie, de învăţătură poate slăbi capacităţile Omului, lăsându-l pradă pornirilor satanice, reaua-credinţă putând fi călăuză către întunecime, chiar pentru acel ajuns împins sau purtat pe un scaun de demnitar.
Demnitatea noului venit reprezintă un potenţial de luat serios în considerare, punerea în valoare depinzând de calitatea şi eficienţa procesului educaţional în care se încadrează, cu disponibilitatea de învăţare pe tot parcusul vieţii.
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI îşi continuă menirea de a pune accent pe adăugarea în bagajul de cunoştinţe a fiecărui nou venit în Liceul sau Universitatea cu acelaşi nume IOAN SLAVICI, a unui pachet de învăţături necesare asigurării competenţelor în viitoarea carieră.
La început de an şcolar şi universitar urăm tuturor elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi celorlalţi implicaţi în sistemul de educaţie şi învăţământ, MULT SUCCES şi bucuria împlinirilor !

Un încrezător în şansa NOULUI VENIT,
Prof.univ.dr. Dumitru MNERIE


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu