marți, 9 octombrie 2012

Îmbunătăţirea competenţelor pedagogice în vederea educării adulţilor

Ca dovadă a preocupărilor continue ale Universităţii IOAN SLAVICI pentru perfecţionarea metodelor pedagogice, în perioada 6-7 septembrie, 2012, 3 cadre didactice ale Universităţii IOAN SLAVICI au participat la a 4-a reuniune a consorţiului educaţional internaţional, recunoscut sub sigla In-TeaM, organizată în Italia, oraşul Pescara.
Această acţiune s-a desfăşurat cu participarea reprezentanţilor din 9 ţări europene, (Bulgaria, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Spania şi Turcia), în cadrul Programului GRUNDTVIG, specializat pe educaţia adulţilor. Aceste dezbateri itinerante au ca scop găsirea celor mai bune metode inovative de îmbunătăţire a competenţelor pedagogice ale formatorilor/profesorilor preocupaţi de educaţia adulţilor. Interesul este cu atât mai mare, cu cât structura de vârstă a studenţilor Universităţii noastre reflectă o încadrare majoritară în rândul adulţilor. Adultul, in sensul programului Grundtvig, este o persoana de peste 25 de ani, sau un tânăr sub aceasta vârstă, care nu mai este cuprins în sistemul formal de educaţie. Dezbaterile organizate s-au axat de această dată pe metode care se arată a fi foarte eficiente în munca educativă cu adulţii, aducându-se argumente foarte convingătoare, de către specialişti, în baza unor experienţe încheiate cu succes. Astfel, metodele, Learning Through the Alphabet, Shock Therapy, World Café, s-au dovedit şi atractive pentru practica pedagogică de perspectivă a cadrelor didactice. Scopul acestor activităţi în cadrul programului este de a răspunde provocărilor educaţionale impuse de îmbătrânirea populaţiei, respectiv creşterea speranţei medii de viaţă în Europa, precum şi de a găsi alternative educaţionale pentru adulţi, cu scopul de a ameliora cunoş-tinţele şi competenţele acestora.
Colectivul de cadre didactice din cadrul Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI, în baza experienţei acumulate din schimburile de experienţă avute cu specialişti din aproape jumătate din ţările europene, îşi propune ca pe viitor să multiplice abordările pedagogice şi să îmbună-tăţească managementul orientat către educaţia adulţilor. Succesul acţiunii de la Pescara s-a datorat şi excepţionalului prilej de a se face o promovare culturală, de către fiecare partener în proiect. Astfel, ceilalţi reprezentanţi au putut să se familiarizeze şi cu elemente de geografie, istorie, literatură şi tradiţii româneşti, mai ales cu cele specifice Banatului, în special ale Timişoarei.
La începutul anului viitor Fundaţia pentru cultură şi învăţământ IOAN SLAVICI va găzdui o reuniune a consorţiului,  prilej cu care se vor putea expune metodele pedagogice inovative traditionale şi moderne româneşti. Sperăm să fim suficient de pregătiţi pentru a trezi interesul grupurilor reprezentând ceilalţi 8 parteneri europeni.
 
Prof. Eliza RUSE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu