joi, 18 octombrie 2012

DESCHIDEREA CELUI DE-AL XII-LEA AN UNIVERSITAR LA SLAVICIProf.univ.dr. Titus SLAVICI

Anul universitar 2000/2001 a fost anul de debut al existenţei Universităţii IOAN SLAVICI, marcat de o festivitate entuziastă dar în condiţiile destul de precare oferite de o locaţie închiriată de la Liceul UCECOM SPIRU HARET din Timişoara, (str. Bogdăneştilor nr.32). Cu fiecare an numărul de studenţi a crescut, s-au diversificat specializările, iar condiţiile de studiu s-au îmbunătăţit, noua clădire proprie, (str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr.144), din ce în ce mai generoasă în spaţii moderne destinate desfăşurării cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor. 
Deşi promovabilitatea candidaţilor la examenul de bacalaureat s-a înjumătăţit, în ultimii 2 ani, numărul studenţilor noştri nu a scăzut în aceiaşi măsură, datorită şi orientărilor preferenţiale a celor care au promovat examenul de bacalaureat, nu doar în ultimii 2 ani, ci cu mai mulţi ani în urmă. Motivul orientării către noi se bazează şi pe satisfacţia absolvenţilor noştri, la finele studiilor. În urma unui studiu făcut s-a constatat că peste 75 % din candidaţii care se înscriu să urmeze studiile la Universitatea noastră, o fac după recomandări ale absolvenţilor noştri din anii anteriori, mulţumiţi de condiţiile avantajoase asigurate. În această perioadă au loc concursuri de ocupare a unor posturi didactice, cu respectarea noilor exigenţe ale Legii Educaţiei Naţionale. Prin aceasta dorim să determinăm o creştere a nivelului calitativ al procesului de învăţământ, cu implicarea mai  directă a cadrelor proprii Universităţii noastre. Vara aceasta, cu ocazia examenelor de licenţă, s-au înregistrat noi succese, obţinute de candidaţi în faţa comisiilor de examinare provenite din alte centre universitare, cum ar fi: Oradea, Alba Iulia sau Ploieşti.
Începem şi acest an cu o doză mare de OPTIMISM şi cu speranţa înregistrării unor acumulări suficiente de învăţătură, cel puţin la nivelul de aşteptare al studenţilor, dar mai ales la nivelul exigenţelor, mereu crescânde, ale actualei pieţe ale muncii. 

Prof.univ.dr. Titus SLAVICI
PREŞEDINTE al Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ IOAN SLAVICI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu