marți, 9 octombrie 2012

IOAN SLAVICI PEDAGOG AL MILENIULUI IIIÎn 2012 se împlinesc două secole de activitate a Preparandiei Arădene, moment ce marchează naşterea învăţământului pedagogic românesc modern. Până la 1918 profesorii Preparandiei arădene s-au remarcat ca importanţi oameni de cultură, care s-au implicat şi în mişcarea naţională, fiind apărătorii drepturilor naţionale pentru românii din Banat şi Crişana.
La sfârşitul secolului al XIX-lea în spaţiul românesc se afirmă o mişcare pedagogică modernă reprezentată de importanţi pedagogi ca Gh. Bariţiu, I. Popescu, P. Pipoş. Sunt intelectual care au elaborat o serie de lucrări de pedagogie în care au scos în evidenţă caracterul naţional al educaţiei. În epocă se considera şcoala ca un simbol al unităţii naţionale pentru că numai prin  şcoală se poate dezvolta conştiinţa naţională. Un rol important în dezvoltarea unei pedagogii moderne româneşti l-a avut Ioan Slavici care a preluat o serie din principiile pedagogice ale lui Rousseau. Format pe băncile şcolilor din Imperiu, a devenit profesor la Bucureşti unde s-a confruntat cu lipsa manualelor şcolare. În însemnările sale Slavici aminteşte că în 1875, când sa stabilit la Bucureşti, a fost surprins neplăcut de faptul că nu se preda limba română în şcolile secundare, considerându-se suficientă predarea materiilor în limba română. Slavici a luat măsuri privind introducerea limbii române în şcoli şi a fost autorul unui important manual de gramatică pentru învăţământul secundar, ˝Curs practic şi gradat de gramatică română.˝ Prin activitatea sa didactică Slavici a luptat pentru cultivarea limbii române pe care o considera cel mai ˝important element al solidarităţii naţionale˝ şi împărtăşea ideea lui Eminescu potrivit căruia limba avea în epocă o importantă funcţie socio-culturală.
Slavici este autorul a numeroase articole unde prezintă situaţia învăţământului românesc şi caută soluţii privind predarea limbii române, ţinând cont de cele mai  moderne principii pedagogice. A fost, la sfârşitul secolului al XIX-lea, autorul celor mai importante manuale de limba română care se foloseau în şcolile secundare din România. Intelectualul  arădean a fost preocupat de o educaţia cât mai bună a tinerilor în şcolile româneşti şi de formarea unor oameni utili societăţii. Pe lângă manualele de limba română, Slavici a scris şi alte cărţi folosite în şcolile româneşti ca ˝Educaţiune fizică˝,˝ Educaţiune morală˝ şi ˝Educaţiunea raţională.˝ În cartea de Educaţiune morală vorbeşte despre importanţa educaţiei individuale şi arată că ˝ Prin o raţională educaţiune fizică copilul se deprinde încă de mic a se stăpâni în satisfacerea trebuinţelor sale trupeşti, căci numai aşa îşi poate păstra buna stare trupească. S-ar putea deci zice că educaţiunea  fizică e o parte din educaţiunea individuală ba chiar temelia ei˝ Slavici combate egoismul şi consideră că trebuie păstrată ˝măsura dreaptă.˝  
Referindu-se la rolul educaţiei Slavici arată importanţa unei ˝culturi morale a omului˝, consideră că un om cu o cultură morală  poartă ˝grija de propria sa sănătate şi de buna sa dezvoltare trupească, îşi dă toată viaţa lui silinţa să-şi dezvolte mintea şi să o îmbogăţească cu cunoştinţe şi să frâneze poftele şi pornirile de tot felul˝ Slavici mai precizează că omul care e lipsit de cultura morală ˝nu e stăpân pe sine şi este o jertfă a lumii în care îşi petrece viaţa˝ Vorbind despre scopul educaţiei Slavici arată  că progresul omenirii se face numai prin oameni iar educaţia este un proces care începe în primii ani şi durează toată viaţa. Intelectualul arădean consideră că omenirea nu poate evolua decât dacă oameni sunt ˝din ce în ce mai destoinici˝ şi atunci când societatea produce oameni mai educaţi. Cunoscând bine situaţia din societatea românească Slavici încearcă să scoată în evidenţă importanţa educaţiei pentru poporul român şi se întreabă dacă în societatea românească prin educaţie ˝indivizii se desăvârşesc sau se degenerează˝. Soluţia găsită este o desăvârşire prin educaţie numai aşa poporul poate progresa în timp ce degenerarea duce la pierire. Slavici consideră că educaţia are un important rol social pentru că de educaţie depinde viitorul unui popor.  În calitate de profesor, Slavici la azilul ˝Elena Doamna˝ a scris manuale care se bazau pe o programă realizată de autor. Este autorul unui manual de istorie universală tipărit în două volume şi a unui manual de gramatică unde s.a ocupat de etimologia limbii române.  La institutul Oteteleşanu a introdus pentru elevii din clas a V-a ore de istoria literaturii şi un curs de literatură populară. Prin predarea limbii române a contribuit la consolidarea unei culturi naţionale pentru că a fost cel care a sădit în sufletele elevilor săi dragostea de ţară, de tradiţii , de trecut dar şi faţă de marile personalităţi.  

Slavici şi-a dedicat întreaga viaţă activităţii didactice, fiind profesor în numeroase şcoli din Bucureşti. În lucrarea sa ˝Lumea prin care am trecut˝, Slavici îşi mărturiseşte crezul său ˝Eu m-am simţit viaţa mea întreagă mai presus de toate dascăl˝ şi mai precizează că a-i învăţa pe alţii a fost o mulţumire. Prin cărţile pe care le-a scris Slavici a contribuit la modernizarea învăţământului din România fiind cel care vine cu o viziune modernă asupra învăţământului care s-a format în urma studiilor sale din imperiu. O mare parte din ideile pedagogice ale lui Slavici sunt valabile şi azi şi sunt puse în practică, dar adaptate cerinţelor mileniului III. 

Prof. drd. Maria Alexandra PANTEA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu