marți, 9 octombrie 2012

Restaurarea fostului Conac Oteteleşanu din Măgurele – file din agenda INCDFM / FCFM

Dr. Lucian Pintilie


Lucrările de execuţie ale proiectului de restaurare a a acestei clădiri monument istoric înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice a judeţului Ilfov – 2010 sub codul IF-II-a-B-15294 au demarat la data de 1 Martie 2012 sub egida firmei SC MediaPro Studios Buftea.
Într-o primă etapă s-au finalizat ultimele operaţii necesare pregătirii clădirii pentru intervenţie şi au fost create premizele desfăşurării proiec-tului de structură cu intervenţiile şi modificările impuse de situaţiile întâlnite pe teren. Echipele de proiectare – execuţie reunite au participat săptămânal la Comandamente şi vizite pe şantier, momente în care s-au corectat pas cu pas toate neconcor-danţele dintre “proiectarea la planşetă” şi realităţile punerii ei în practică.
Vara anului 2012  a trecut într-un ritm accelerat în care s-a realizat partea de structură de la interiorul clădirii, precum şi refacerea integrală a planşeului peste ultimul nivel. Începând cu luna august, pe măsura finalizării etapelor amintite mai înainte, s-a început lucrul la fundaţii, fiind declanşată activitatea de formare a subsolului. La data începerii procesului de restaurare, monumentul istoric avea un subsol parţial pe o suprafaţă de circa 12 – 15 % din amprenta totală la sol. Soluţia de proiectare avizată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional impune recuperarea vechilor anexe de la exteriorul construcţiei, prin recon-struirea lor completă. Intervenţia la nivel sol / subsol se face în confor-mitate cu procedurile în vigoare, respectiv prin asigurarea supravegherii / cercetării arheologice. Operaţiunea este în plină desfăşurare la finele lui septembrie şi va continua până către sfârşitul acestui an. Suportul de specialitate este asigurat de către Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie. Astfel, şantierul arheologic condus de către domnul Profesor Universitar Antal Lukacs co-există cu şantierul de restaurare condus de către domnul inginer Silviu Niţescu. Momentul actual poate fi descris drept fiind o situaţie extrem de complexă în care trebuie respectate toate “faţetele şi unghiurile de vedere” asupra aceluiaşi obiectiv al patrimoniului naţional, monumentul istoric fiind în simbioză cu situl arheologic. Datorită intrării în colaps începând cu 2009 şi riscului ridicat pentru echipele care ar fi operat pe teren, nu a fost posibilă cercetarea arheologică într-o etapă anterioară intervenţiei ireversibile în noua formulă a clădirii. Negocierea între toţi specialiştii implicaţi converge către o soluţie viabilă din punctul de vedere al legilor în vigoare. Procesul de formare a structurii noilor subsoluri, fundaţii şi anexe trebuie să se integreze coerent în noua formulă a proiectului de restau-rare şi să asigure scoaterea completă a clădirii din pericol până la începutul acestei ierni.
Atât INCDFM cât şi tot personalul echipelor implicate la ora actuală în proiect se pregătesc să prezinte stadiul la zi al lucrărilor de restaurare, celor interesaţi şi organismelor de resort din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Sportului şi Turismului (reprezentat în acest caz prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică), şi respectiv Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. În acest sens, ei vor organiza un nou Simpozion pe această temă, la sediul beneficiarului, la începutul lunii octombrie 2012.
Pentru cei interesaţi, concluziile Raportului de Cercetare Arheologică, precum şi impresiile de la următorul Simpozion vor fi prezentate pe larg în următorul număr al ziarului “Demnitatea”.
Ţinem încă o dată să aducem mulţumiri Fundaţiei pentru “Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici”, membrilor colectivului de redacţie al ziarului “Demnitatea”, precum şi celor care sprijină direct sau indirect sau sunt pur şi simplu interesaţi de soarta acestei clădiri.
În numele tuturor celor care participă la proiectul de restaurare a consemnat,

Dr. Lucian Pintilie
Director General INCDFM / Preşedinte FCFM*

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu